คู่มือนำเที่ยวกุนมะอย่างเป็นทางการ

รื่นรมย์กับความงาม ดื่มด่ำกับน้ำพุร้อน

รื่นรมย์กับความงาม
ดื่มด่ำกับน้ำพุร้อน

คู่มือนำเที่ยวกุนมะอย่างเป็นทางการ

รื่นรมย์กับความงาม ดื่มด่ำกับน้ำพุร้อน

รื่นรมย์กับความงาม
ดื่มด่ำกับน้ำพุร้อน

เกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19

01 กุมภาพันธ์ 2022

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางมาจังหวัดกุนมะและการเดินทางภายในจังหวัดในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โปรดเยี่ยมชมหน้าคำแนะนำขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

การผ่อนคลาย
Relaxation
ธรรมชาติและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
ธรรมชาติและ
กิจกรรมกลางแจ้ง
Nature & Outdoors
1 / 5

กุนมะอยู่ที่ไหน?

Gunma Map
สำหรับผู้มาเยือนครั้งแรก

สำหรับผู้มาเยือนครั้งแรก

การเดินทางมายังกุนมะ

การเดินทางมายังกุนมะ

การเดินทางภายในจังหวัดกุนมะ

การเดินทางภายในจังหวัดกุนมะ

ที่พัก

ที่พัก

ระยะเวลาในการพักแรม

ระยะเวลาในการพักแรม

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข่าวอัปเดต

สื่อ

หน้าหลัก
ด้านบน